Thai Spa Operators Association Seminar
  • 11 September 2021
  • 09.00-16.00 Hrs.
  • Meeting Room 210
Thai Spa Operators Association Seminar

สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ

"Wellness วิถีไทย : ต้านภัยโควิด-19"

ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)

เป็นภาควิชาการ สถานการณ์โรคระบาดกับบทบาทของการแพทย์แผนไทย

ภาคบ่าย (13.00-17.00 น.)

ปรับห้องเป็นฐาน 4 ภาค เพื่อสาธิตการนำภูมิปัญญาตามวิถีไทยมาใช้ในสถานการณ์การระบาดของโควิด

Organised by:
สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย
Thai Spa Operators Association

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
โทร. 086-096-7511, 089-752-0228
E-mail [email protected]