Seminars

Display 21 - 24 of 24 Conferences

สมาคมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ (HOTELS & BUILDINGS CHIEF ENGINEERING'S ASSOCIATION)

Speaker by

คุณอรรณนิตย์ อุตสาหะ - นายกสมาคมฯ HBCEA
คุณสุภาวดี ทิพย์ทวีชัย - ผอ.กองบริหารธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล (PEA)
คุณทวีศักดิ์ ศิริสืบ - หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมธุรกิจใหม่ (EGAT)
คุณวีรยุทธ ศรีเทียม - หัวหน้าแผนกศึกษาการลงทุน 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. (EGAT)

 • 24 September 2022
 • 09:00-16:00 hrs.
 • MR208B
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

How to การทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ

Speaker by

คุณวริศา ศรีเจริญ - CMO, Punpromotion

 • 24 September 2022
 • 11.00-12.00 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายไทย

 

แชร์ประสบการณ์และไอเดีย การทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้ตรงใจผู้บริโภคและตรงกลุ่มเป้าหมายจากเพจชื่อดัง "ปันโปร"

 

Supported by:

อบรมการจัดดอกไม้ "Flower arrangements : Advance Ikebana Style"

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR208A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

หลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control)

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 B
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุน และกำไร
- การกำหนดสัดส่วนของต้นทุนและกำไรส่วนเกิน
- การคำนวณเพื่อหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงประสิทธิภาพสูตรอาหารมาตรฐาน
- การคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มจากสูตรอาหารมาตรฐาน
- การกำหนดราคาขายเบื้องต้น
- ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย

Organised by:
Supported by:

Display 21 - 24 of 24 Conferences

Display 1 - 4 of 4 Conferences

ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยประจำเดือนกันยายน 2565

Speaker by

คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ - ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 • 21 September 2022
 • 11.00-13.30 hrs.
 • MR209ABCD
บรรยายไทย

การประชุมครั้งนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิสัยทัศน์ท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ”  

สมาชิกสามารถตอบรับเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3R6hLM5

หมายเหตุ - พบกับ Guestline Ltd. โดย Tharin Sethi (Business Development Director – APAC "How hotels can leverage technology to distinguish themselves in a crowded post Covid market."

 

Organised by:
Supported by:

การสร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับธุรกิจของ SME ผ่านการทำงานแบบ Eco Research Systems โดย ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University Food Innovation Hub)

 • 21 September 2022
 • 13.00-14.30 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

เสวนาปฎิรูปวงการอาหารไทย: อาหารต้องมีมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิตร (Regenerative Organic)

 • 21 September 2022
 • 13.30-16.00 Hrs.
 • MR208CD

Organised by:
Supported by:

Surviving Disruption: Adapting to Post COVID Changes for Future Success!

Speaker by

Natawudh Pintongkam - Department Director Corporate Marketing Communication
Kris Srisatin - Founder & Managing Director
Sirimarn Lapsawasdi - Cluster Senior Director of Sales
Sandy Wee - Senior Regional Director of Sales
Rungaroon Kumpalanuwat - Director, Sales
Prachoom Tantipresertsuk - Chairperson of Marketing

 • 21-22 September 2022
 • 14.00-16.30 hrs.
 • MR208 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

 

Session 1:
Market & Demand Shifts: How Can Hotels Adapt?
เจาะตึกตลาดออฟไลน์: การเปลี่ยนแปลงของการตลาดโรงแรมหลังโควิด

 

ค่าลงทะเบียน  “ราคาพิเศษ” สำหรับจองและชำระเงินภายใน *** วันที่ 15 กันยายน 2565***

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
สมาคมโรงแรมไทย โทรศัพท์ (662) 282 5277 อีเมล์ : [email protected]

 

 

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 4 of 4 Conferences

Display 1 - 9 of 9 Conferences

Surviving Disruption: Adapting to Post COVID Changes for Future Success!

 • 21-22 September 2022
 • 09.00 - 16.30 hrs.
 • MR208 AB
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

     

 

Session 2: 9.30-12.00 น.
Digital Hotelier: Pushing Social Media Boundaries
พลิกกลเม็ดการตลาดโซเชียล: โอกาสและความท้าทาย

 

Session 3: 14.00-16.30 น.
Change for A Brighter Future: Leveraging Technology in Hotel Operations
เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการที่ยิ่งกว่าความประทับใจ: การเปลี่ยนแปลงทีจำเป็นของโรงแรมเพื่ออนาคต

 

ค่าลงทะเบียน  “ราคาพิเศษ” สำหรับจองและชำระเงินภายใน *** วันที่ 15 กันยายน 2565***

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
สมาคมโรงแรมไทย โทรศัพท์ (662) 282 5277 อีเมล์ : 
[email protected]

 

Organised by:
Supported by:

Food Packaging for Delivery (การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารเดลิเวอรี่)

 • 22 September 2022
 • 10.00-12.00 hrs.
 • MR210 A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดลงทะเบียน: 21 ก.ย. 2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณจีระวรรณ สุทธิลักษณ์ โทร: +66 2579 1121 ต่อ 3101, 3208

E-mail: [email protected]

Organised by:
Supported by:

Unlock office syndrome.

Speaker by

พท.ป.ดร. สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ นายกสมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 • 22 September 2022
 • 10.00-12.30 hrs.
 • MR209 A
บรรยายไทย

Organised by:
Supported by:

CiMSO, the Software to impress your customer

Speaker by

Mr. Chanin Kulkanjanatorn - Business Development Manager

 • 22 September 2022
 • 11.30 - 12.30 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

มาตรฐาน ECO Lodge และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

Speaker by

นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง

 • 22 September 2022
 • 13.00-15.00 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

วิทยากร 
 

นายเอก เอื้อตระการวิวัฒน์
ผู้อำนวยการกอง
..................................
กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.)
สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 

 

Organised by:
Supported by:

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวลเนสวิถีไทย

Speaker by

คุณพิมพ์พันธุ์ นรากุลมงคล
คุณญาภรณ์ สิทธิพรพันธ์
คุณโอภาส ใจกว้าง
คุณชาลี ชีวศรีพฤฒา
คุณณวพร สังข์ทอง

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR208CD
บรรยายไทย-ไม่มีค่าใช้จ่าย

 
เสวนาโดยสมาคมผู้ประกอบการสปาไทย 
1. เสวนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เวลเนสวิถีไทย
2. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยมโนราห์
3. การแสดงศิลปวัฒนธรรม นวดไทยเปลือกหอยอันดามัน
4. การนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณชาลี โทร 095 939 9222

Organised by:
Supported by:

Fueling Retail Growth through AI , Data Analytics and metaverse (เติมพลัง ติดปีก ค้าปลีกด้วย เทคโนโลยี AI , Data Analytics, และ METAVERSE)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209CD
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง-ออนไลน์

** ห้ามพลาด**

ครั้งแรกที่นำเสนอ real case ที่ผ่านการตกผลึกปฏิบัติได้จริง

 

งามสัมมนาดีๆที่สมาคมผู้ค้าปลีกไทยนำเสนอ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพธุรกิจ ที่สามารถขยายและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี AI &Data Analytic and Metaverse

 

วิทยากร

1. ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

2. คุณธัชกรณ์ วชิรมน CEO บริษัท SERTIS

3. คุณรณพงศ์ คำนวณทิพย์ CEO บริษัท Mind AI

4. คุณสิริเกียรติ์ บุญวรเศรษฐ์ CEO บริษัท D.OASIS 

5. คุณวิวัฒน์ มาสุจันท์ Country Manager บริษัท MIRAKL, The Marketplace Company

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: คุณนิภาพร บุญล้อม 092 012 0997

Organised by:
Supported by:

หลักสูตร Mixed Concepts Restaurant (Cafe by Day, Cosy Bar by Night)

 • 22 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 B
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

 

 

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร

- เข้าใจรูปแบบของ Mixed Concepts Restaurant

- ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนารูปแบบร้าน

- การจัดวางกำลังคนให้เหมาะสม

- การคาดคะเนกำไรขาดทุนเพื่อใช้ในการพิจารณา ก่อนเปิดธุรกิจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กร ที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหารและอยากทราบว่า ควรเริ่มต้นอย่างไร

 

Organised by:
Supported by:

"ข้าวแกงกำลังใจ" โมเดลธุรกิจสร้างโอกาสกู้วิกฤตเศรษฐกิจของร้านอาหารและผู้บริโภค

 • 22 September 2022
 • 13.30-16.00 Hrs.
 • MR211AB

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 9 of 9 Conferences

Display 1 - 6 of 6 Conferences

ปลูก ปรุง เปิด กัญชาทางการแพทย์แผนไทย

Speaker by

ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการสูงสุดฯ ยาเสพติดและนายกสถาการแพทย์แผนไทย (คนปัจจุบัน)

 • 23 September 2022
 • 10.00 - 16.00 hrs.
 • MR208 AB
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

Metaverse Tourism - Readiness & Opportunity ความพร้อมและโอกาสในการก้าวสู่การท่องเที่ยวยุค Metaverse

Speaker by

คุณนิธี สีแพร รองผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา
คุณพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ CEO - Multiverse Expert
คุณชวการ กมลรักษ์ นายกสมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย
นพ. ณัฐพงษ์ ปิยะบวร รองประธาน Metaverse for Society Foudation

 • 23 September 2022
 • 10.30 - 12.00 Hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

Bordeaux Wine Master Class Certificate from CIVB-Ecole du Vin de Bordeaux (Conseil Interprofessionnel des Vins de Bordeaux)

Speaker by

Mr. Pairach Intaput

 • 23 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209CD
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- To know history, tradition and the secret of Bordeaux wine
- To know the sub-regions of Bordeaux and the 6 families of Bordeaux wine today
- Classifications of Bordeaux wine and updated Cru Bourgoies and St.Emilion 
- Today certifies and sustainable trends

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

Supported by:

Tourism 5.0 Growth Hacking ถอดรหัสสู่ความสำเร็จการท่องเที่ยวยุค 5.0

 • 23 September 2022
 • 13.30 - 14.30 Hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

ถอดรหัสแนวคิดในการสร้างสรรค์โรงแรมและรีสอร์ทหลังโควิดสู่ความสำเร็จ

 • 23 September 2022
 • 15.30-17.30 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Supported by:

Burgundy Master Class Certificate from BIVB-Bureau Interprofessional de Bourgogne

Speaker by

Mr. Pairach Intaput

 • 23 September 2022
 • 9.00-12.00 hrs.
 • MR209CD
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย


Conducted by:

Mr. Pairach Intaput – CCT:Chevaliers du Tastevin de Bourgogne, The Best Sommelier of Thailand Award 1996, Thai and International Wine Judge, BIVB Official Burgundy Wine Educator, CIVB Accredited Bordeaux Wine Educator, Commandeur de Gastronomie FranCaise Award

- Know deeply in Terroir, Grape variety and vinification concerning with the characters, quality and price.
- To know the updated Burgundy wine AOC classification
- Tasting and comparison 
 

ผู้เข้าร่วมจะได้รับประกาศนียบัตร

 

Supported by:

Display 1 - 6 of 6 Conferences

Display 1 - 5 of 5 Conferences

Linen knowledge : Bed linens & Terry

 • 24 September 2022
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR208A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประกาศนียบัตร

Organised by:
Supported by:

สมาคมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์ (HOTELS & BUILDINGS CHIEF ENGINEERING'S ASSOCIATION)

Speaker by

คุณอรรณนิตย์ อุตสาหะ - นายกสมาคมฯ HBCEA
คุณสุภาวดี ทิพย์ทวีชัย - ผอ.กองบริหารธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล (PEA)
คุณทวีศักดิ์ ศิริสืบ - หัวหน้ากองวิจัยและนวัตกรรมธุรกิจใหม่ (EGAT)
คุณวีรยุทธ ศรีเทียม - หัวหน้าแผนกศึกษาการลงทุน 2 ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กฟผ. (EGAT)

 • 24 September 2022
 • 09:00-16:00 hrs.
 • MR208B
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

How to การทำคอนเทนต์อย่างไรให้โดนใจ

Speaker by

คุณวริศา ศรีเจริญ - CMO, Punpromotion

 • 24 September 2022
 • 11.00-12.00 hrs.
 • Future Hospitality Stage, Hall 2
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

บรรยายไทย

 

แชร์ประสบการณ์และไอเดีย การทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้ตรงใจผู้บริโภคและตรงกลุ่มเป้าหมายจากเพจชื่อดัง "ปันโปร"

 

Supported by:

อบรมการจัดดอกไม้ "Flower arrangements : Advance Ikebana Style"

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR208A
บรรยายไทย - ไม่มีค่าใช้จ่าย

Organised by:
Supported by:

หลักสูตรการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Cost Control)

 • 24 September 2022
 • 13.00-16.00 hrs.
 • MR209 B
บรรยายไทย - มีค่าใช้จ่าย

Application Fee: 1,990 baht

เนื้อหาหลักสูตร
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุน และกำไร
- การกำหนดสัดส่วนของต้นทุนและกำไรส่วนเกิน
- การคำนวณเพื่อหาปัญหาและการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงประสิทธิภาพสูตรอาหารมาตรฐาน
- การคำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มจากสูตรอาหารมาตรฐาน
- การกำหนดราคาขายเบื้องต้น
- ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการภัตตาคารหรือร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ หรือผู้ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับต้นทุนและยอดขาย

Organised by:
Supported by:

Display 1 - 5 of 5 Conferences