เกี่ยวกับงานแสดงสินค้าและผู้จัดงาน

About the Show

Show Date:

23-26 August 2023

Show Time:

10.00-18.00Hrs.

Venue:

Co-located with

Hotel & Shop Plus has been devoted to hospitality and commercial space for more than 30 years. It is the unique trade platform catering to developers, investors, hoteliers, operators and designers in hospitality and commercial space market in China and across Asia. The annual mega event gathers leading suppliers covering a wealth of products ranging from Bathroom & Swimming Pool & Sauna, Wall & Floor Coverings, Outdoor Design, Interior Design, Smart Hotel, Decorative Lighting, Intelligent Control Systems, Room Amenities, Hotel Supplies, Hotel Textiles & Uniforms, Commercial Space to Commercial Design.

In conjunction with

Coffee & Bakery Thailand (CBT)

As a part of Food & Hospitality Thailand, Coffee & Bakery Thailand (CBT) is a stage for coffee and bakery businesses to discover solutions to make distinctive points in this exciting market. Where can meet the most extensive line-up of leading coffee & tea, bread, cakes, pastries and confectionery suppliers. With its showcase of fresh new products and connection with professionals, this premium platform will help expand the coffee and bakery industry and make this fascinating business more flavorful than ever.

Restaurant & Bar Thailand (RBT)

Restaurant & Bar Thailand (RBT), a part of the Food & Hospitality Thailand event, offers a unique platform where restaurant and bar businesses can connect and share experiences. It brings the latest products, trends and solutions to strengthen this industry within a fierce market. Moreover, it will also feature various culinary competitions and exciting events that gather skilled and celebrity chefs to show their potential. It will drive restaurants and bars to serve the highest quality and build their reputations across the region.

Shop & Retail Thailand (SRT)

Shop & Retail Thailand (SRT) is the ultimate platform that perfectly complements the well-rounded services of Food & Hospitality Thailand, catering to the needs of food and hospitality businesses. At SRT, businesses can discover the latest cutting-edge technologies and solutions to streamline operations, attract customers, from innovative retail technology, robots, vending machines, and self-service solutions to commercial displays, store and cashier solutions, and eye-catching signage. With SRT, businesses can take their operations to the next level and stay ahead of the competition.

Clean & Hygiene Thailand (CHT)

Clean & Hygiene Thailand (CHT) is proud to be a part of the renowned Food & Hospitality Thailand network. The state-of-the-art platform is dedicated to providing premium cleaning solutions, laundry services, and air purification for hospitality businesses. In today's climate, customers are more conscious than ever about cleanliness and hygiene, and businesses that prioritize these aspects are sure to stand out from the competition. That's where CHT comes in, curating the latest and greatest cleaning products, equipment, and solutions to help businesses build customer trust and confidence.

Incorporated

Thailand's 27thInternational Culinary Cup (TICC)

Thailand's largest and longest running international culinary arts competition takes place alongside Food & Hospitality Thailand (FHT). The TICC presents a culinary showcase of international and national culinary talent.

Thailand National Latte Art Championship

A professional coffee competition initiated by Barista Association of Thailand (BAT) highlights artistic expression in a competition platform that challenges the barista in an on-demand performance.

Thailand National Coffee in Good Spirits Championship

The competition promotes innovative beverage recipes that showcase coffee and spirits in a competition format. This competition highlights the barista/barkeeper's mixology skills in a setting where coffee and alcohol go perfectly together. From the traditional Irish Coffee (with whiskey and coffee), to unique cocktail combinations.

Product Zone

Food & Hospitality Thailand brings together the most extensive line-up of Food & Drink, Hotel, Bakery, Restaurant & Foodservice Equipment, Supplies & Services across the world.

Exhibitor Profile

About Informa Markets

อินฟอร์มา มาร์เก็ต เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับธุรกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรมที่กำลังเติบโต โดยมีการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติกว่า 550 งาน ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเวชภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่ม ธุรกิจการบริการ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและโภชนาการ เราสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ลูกค้าและคู่ค้าทั่วโลกมีส่วนร่วมได้สัมผัส แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือทางธุรกิจผ่านงานแสดงสินค้าด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างเนื้อหาทางด้านดิจิตอลและการจัดการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้นำในการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก เรานำความสามารถและความเชี่ยวชาญทางการตลาดที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางด้านพัฒนาธุรกิจ เพื่อช่วยลูกค้าและคู่ค้าของเราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตลอด 365 วัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.informamarkets.com